Kroens historie

Kroens historie
Aasløkke Kro blev opført som husmandsbrug tilbage i 1800-tallet, og i årene lige efter 1900, var her tillige tømrerværksted. Da huset tilbage i 1800-tallet blev opført, var der intet punkt – på ejendomsskattebilletten, der hed »herlighedsværdi«, men det må være herligheden, man er gået efter, da ejendommen – et husmandsbrug med tilhørende tømrerværksted er placeret netop her, med det prægtige udsyn over hav og bugt.


Billedet er fra omkr. 1908, hvor tømrer og husmand Oluf Andersen ses sammen med hustruen, Boline (tv.) og deres tre børn. Pigen til højre var ung pige i huset.

Da landliggertiden oprandt, var der her basis for en lille kro, som dog endnu i 1950’erne benævnes »kaffebod« – men med tiden blev Aasløkke Kro et velanskrevet spisested, hvor man efter sigende fik verdens bedste wienerschnitzel. Mangfoldige er de mennesker, der gennem årene er dukket ind i disse lavloftede, hyggelige stuer, hvor sovsekander, skåle og diverse gamle køkkenredskaber hørte til den iøjnefaldende udsmykning.

Historisk luft fotografi af Aasløkke kro
Historisk luft fotografi af Aasløkke kro